SANNSYNLIG på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon SANNSYNLIG er:

NorskEngelsk
SANNSYNLIG

Beskrivelse

Returnerer sannsynligheten for at verdier i et område ligger mellom to grenser. Hvis øvre_grense ikke er gitt, returneres sannsynligheten for at verdiene i x-området er lik nedre_grense.



Mer informasjon (kilde)