SEKUND på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon SEKUND er:

NorskEngelsk
SEKUND

Beskrivelse

Returnerer sekundene i en tidsverdi. Sekundet returneres som et heltall mellom 0 (null) og 59.Mer informasjon (kilde)