SFF på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon SFF er:

NorskEngelsk
SFF

Beskrivelse

Returnerer den største felles divisor for to eller flere heltall. Største felles divisor er det største heltallet du kan dividere både tall1 og tall2 med uten rest.Mer informasjon (kilde)