SIN på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon SIN er:

NorskEngelsk
SIN

Beskrivelse

Returnerer sinus til en gitt vinkel.Mer informasjon (kilde)