SINH på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon SINH er:

NorskEngelsk
SINH

Beskrivelse

Returnerer den hyperbolske sinus til et tall.Mer informasjon (kilde)