SKJEVFORDELING på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon SKJEVFORDELING er:

NorskEngelsk
SKJEVFORDELING

Beskrivelse

Returnerer skjevheten i en fordeling. Skjevfordeling karakteriserer fordelingen rundt dens middelverdi. Positiv skjevfordeling indikerer en fordeling med en asymmetrisk side som heller mot positive verdier. Negativ skjevfordeling indikerer en fordeling med en asymmetrisk side som heller mot negative verdier.Mer informasjon (kilde)