SLUTTVERDI på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon SLUTTVERDI er:

NorskEngelsk
SLUTTVERDI

Beskrivelse

Returnerer den fremtidige verdien av en investering basert på periodiske, faste innbetalinger og en fast rentesats.Mer informasjon (kilde)