STANDARDFEIL på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon STANDARDFEIL er:

NorskEngelsk
STANDARDFEIL

Beskrivelse

Returnerer standardfeilen for den predikerte y-verdien for hver x i regresjonen. Standardfeilen er et mål for graden av feil i den predikerte y-verdien for hver enkelt x.Mer informasjon (kilde)