STANDARDIZE på andre språk:

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon STANDARDIZE er:

EngelskNorsk
STANDARDIZE
NORMALISER

Beskrivelse

Returnerer en normalisert verdi fra en fordeling karakterisert ved middelverdi og standardavvik.Mer informasjon (kilde)