STDAV.P på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon STDAV.P er:

NorskEngelsk
STDAV.P

Syntaks

STDAV.P(tall1; [tall2]; ...)

Syntaksen for funksjonen STDAV.P har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)