STDAVP på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon STDAVP er:

NorskEngelsk
STDAVP

Syntaks

STDAVP(tall1; [tall2]; ...)

Syntaksen for funksjonen STDAVP har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)