STDAVVIKA på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon STDAVVIKA er:

NorskEngelsk
STDAVVIKA

Beskrivelse

Beregner standardavvik basert på et utvalg. Standardavviket er et mål på hvor stor spredningen er i forhold til gjennomsnittet (middelverdien).Mer informasjon (kilde)