STDAVVIKPA på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon STDAVVIKPA er:

NorskEngelsk
STDAVVIKPA

Beskrivelse

Beregner standardavvik basert på at hele populasjonen er oppgitt som argumenter. Standardavviket er et mål for hvor stor spredningen er i forhold til gjennomsnittet (middelverdien).Mer informasjon (kilde)