STDEVA på andre språk:

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon STDEVA er:

EngelskNorsk
STDEVA
STDAVVIKA

Beskrivelse

Beregner standardavvik basert på et utvalg. Standardavviket er et mål på hvor stor spredningen er i forhold til gjennomsnittet (middelverdien).Mer informasjon (kilde)