STIGNINGSTALL på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon STIGNINGSTALL er:

NorskEngelsk
STIGNINGSTALL

Beskrivelse

Returnerer stigningstallet for en lineær regresjonslinje gjennom datapunkt ved kjente_y og kjente_x. Stigningstallet er den vertikale distansen dividert med den horisontale distansen mellom to vilkårlig valgte punkt på linjen. Dette er forandringshastigheten langs regresjonslinjen.Mer informasjon (kilde)