STØRST på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon STØRST er:

NorskEngelsk
STØRST

Beskrivelse

Returnerer den største verdien i et datasett.Mer informasjon (kilde)