SUMIF på andre språk:

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon SUMIF er:

EngelskNorsk
SUMIF
SUMMERHVIS

Beskrivelse

Du bruker SUMMERHVIS-funksjonen til å summere verdiene i et område (område: To eller flere celler i et regneark. Cellene i området kan være tilstøtende eller atskilte.) som oppfyller kriteriene du angir. Anta for eksempel at i en kolonne som inneholder tall, vil du bare summere verdiene som er større enn 5. Du kan bruke følgende formel:

=SUMMERHVIS(B2:B25;">5")

I dette eksemplet brukes vilkår med de samme verdiene som summeres. Hvis du vil, kan du bruke vilkårene på ett område og summere de tilsvarende verdiene i et annet område. Formelen =SUMMERHVIS(B2:B5, "John", C2:C5) summerer for eksempel bare verdiene i området C2:C5 der de tilsvarende cellene i området B2:B5 er lik "John".

 Obs!   Hvis du vil summere celler basert på flere vilkår, se SUMMERHVIS-funksjonen.Mer informasjon (kilde)