SUMMER på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon SUMMER er:

NorskEngelsk
SUMMER

Beskrivelse

SUMMER-funksjonen legger sammen alle tallene du angir som argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.). Hvert argument kan være et område (område: To eller flere celler i et regneark. Cellene i området kan være tilstøtende eller atskilte.), en cellereferanse (cellereferanse: Settet med koordinater som en celle har i et regneark. Referansen for cellen som vises i skjæringspunktet for kolonne B og rad 3, er for eksempel B3.), en matrise (matrise: Brukes til å lage enkeltformler som gir flere resultater, eller som utføres på en gruppe argumenter som er ordnet i rader og kolonner. Et matriseområde deler en felles formel. En matrisekonstant er en gruppe konstanter brukt som et argument.), en konstant (konstant: En verdi som ikke beregnes. Tallet 210 og teksten "Kvartalsvis fortjeneste" er for eksempel konstanter. Et uttrykk, eller en verdi beregnet fra et uttrykk, er ikke en konstant.), en formel (formel: En sekvens med verdier, cellereferanser, navn, funksjoner eller operatorer i en celle som sammen danner en ny verdi. En formel begynner alltid med et likhetstegn (=).) eller resultatet av en annen funksjon. SUMMER(A1:A5) legger for eksempel sammen alle tallene i celle A1 til og med A5. Et annet eksempel: SUMMER(A1; A3; A5) legger sammen tallene i celle A1, A3 og A5.Mer informasjon (kilde)