SUMMERPRODUKT på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon SUMMERPRODUKT er:

NorskEngelsk
SUMMERPRODUKT

Beskrivelse

Multipliserer samsvarende komponenter i gitte matriser, og returnerer summen av disse produktene.Mer informasjon (kilde)