SUMMERX2MY2 på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon SUMMERX2MY2 er:

NorskEngelsk
SUMMERX2MY2

Beskrivelse

Returnerer summen av differansen av kvadratene for tilsvarende verdier i to matriser.Mer informasjon (kilde)