SUMMERX2PY2 på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon SUMMERX2PY2 er:

NorskEngelsk
SUMMERX2PY2

Beskrivelse

Returnerer summen av kvadratsummene for tilsvarende verdier i to matriser. Summen av summen av kvadratene er et vanlig begrep i mange statistiske beregninger.Mer informasjon (kilde)