SUMMERXMY2 på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon SUMMERXMY2 er:

NorskEngelsk
SUMMERXMY2

Beskrivelse

Returnerer summen av kvadratene av differansen for tilsvarende verdier i to matriser.Mer informasjon (kilde)