SVPLAN på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon SVPLAN er:

NorskEngelsk
SVPLAN

Beskrivelse

Returnerer den fremtidige verdien av en inngående hovedstol etter å ha anvendt en serie med sammensatte rentesatser. Bruk SVPLAN til å beregne den fremtidige verdien av en investering med en variabel eller justerbar sats.Mer informasjon (kilde)