T.FORDELING.2T på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon T.FORDELING.2T er:

NorskEngelsk
T.FORDELING.2T

Syntaks

T.FORDELING.2T(x; frihetsgrader)

Syntaksen for TFORDELING.2T har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)