T.TEST på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon T.TEST er:

NorskEngelsk
T.TEST

Syntaks

T.TEST(matrise1; matrise2; sider; type)

Syntaksen for funksjonen T.TEST har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)