T på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon T er:

NorskEngelsk
T

Beskrivelse

Returnerer teksten som verdi viser til.Mer informasjon (kilde)