TAN på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon TAN er:

NorskEngelsk
TAN

Beskrivelse

Returnerer tangens til en gitt vinkel.



Mer informasjon (kilde)