TANH på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon TANH er:

NorskEngelsk
TANH

Beskrivelse

Returnerer den hyperbolske tangens til et tall.Mer informasjon (kilde)