TBILLEKV på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon TBILLEKV er:

NorskEngelsk
TBILLEKV

Beskrivelse

Returnerer den obligasjonsekvivalente avkastningen for en statsobligasjon.Mer informasjon (kilde)