TEKST på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon TEKST er:

NorskEngelsk
TEKST

Beskrivelse

TEKST-funksjonen konverterer en numerisk verdi til tekst og lar deg angi visningsformateringen ved hjelp av spesielle formatstrenger. Denne funksjonen er nyttig i situasjoner der du vil vise tall i et mer lesbart format, eller hvis du vil kombinere tall med tekst eller symboler. Anta for eksempel at celle A1 inneholder tallet 23,5. Hvis du vil formatere det som et dollarbeløp, kan du bruke følgende formel:

=TEKST(A1;"$0,00")

I dette eksemplet viser Excel $23,50.

Du kan også formatere tall ved hjelp av kommandoene i Tall-gruppen i kategorien Hjem på båndet. Disse kommandoene fungerer imidlertid bare hvis hele cellen er numerisk. Hvis du vil formatere et tall og kombinere det med annen tekst, er TEKST-funksjonen det beste alternativet. Du kan for eksempel legge til tekst i den forrige formelen:

=TEKST(A1;"$0,00") & " per time"

Excel viser $23,50 per time.Mer informasjon (kilde)