TELLBLANKE på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon TELLBLANKE er:

NorskEngelsk
TELLBLANKE

Beskrivelse

Teller tomme celler i et angitt celleområde.Mer informasjon (kilde)