TID på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon TID er:

NorskEngelsk
TID

Beskrivelse

Returnerer desimaltallet som representerer en bestemt dato. Hvis celleformatet var Standard før funksjonen var skrevet inn, blir resultatet formatert som en dato.

Desimaltallet som funksjonen TID returnerer, er en verdi i området 0 (null) til 0,99999999, og representerer klokkeslett fra 0:00:00 til 23:59:59.Mer informasjon (kilde)