TILFELDIG på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon TILFELDIG er:

NorskEngelsk
TILFELDIG

Beskrivelse

Returnerer et tilfeldig, reelt (randomisert) tall som er større enn eller lik 0 og mindre enn 1. Tallene blir hentet fra en liste med tilfeldige, reelle tall, og det gis et nytt tilfeldig, reelt tall hver gang regnearket blir regnet om.Mer informasjon (kilde)