TIME på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon TIME er:

NorskEngelsk
TIME

Beskrivelse

Returnerer time for en tidsverdi. Timetallet returneres som et heltall fra 0 (12:00 A.M.) til 23 (11:00 P.M.).Mer informasjon (kilde)