TINV på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon TINV er:

NorskEngelsk
TINV

Syntaks

TINV(sannsynlighet; frihetsgrader)

Syntaksen for funksjonen TINV har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)