TODAY på andre språk:

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon TODAY er:

EngelskNorsk
TODAY
IDAG

Beskrivelse

Returnerer tallet som svarer til dagens dato. Tallet er datoserienummeret som brukes av Excel til å beregne datoer og klokkeslett. Hvis celleformatet var Standard før funksjonen ble skrevet inn, endres celleformatet til Dato. Hvis du vil vise serienummeret, må du endre celleformatet til Generelt eller Tall.

IDAG-funksjonen er nyttig når du vil vise gjeldende dato i et regneark, uavhengig av når du åpner arbeidsboken. Den er også nyttig til å beregne intervaller. Hvis du for eksempel vet at noen ble født i 1963, kan du bruke følgende format for å finne den personens alder på fødselsdagen i år:

=ÅR(IDAG())-1963

Denne formelen bruker IDAG-funksjonen som argument for ÅR-funksjonen for å innhente gjeldende år, og trekker deretter fra 1963, for å returnere personens alder.

 Obs!   Hvis IDAG-funksjonen ikke oppdaterer datoen når du forventer at den gjør det, må du kanskje endre innstillingene som kontrollerer når arbeidsboken eller regnearket beregnes på nytt. Klikk Alternativer i kategorien Fil, og kontroller deretter at det er merket av for Automatisk under Beregningsalternativer i kategorien Formler.Mer informasjon (kilde)