TRANSPOSE på andre språk:

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon TRANSPOSE er:

EngelskNorsk
TRANSPOSE
TRANSPONER

Beskrivelse

Funksjonen TRANSPONER returnerer et vertikalt område av celler som et vannrett område, eller omvendt. Funksjonen TRANSPONER må legges inn som en matriseformel (matriseformel: En formel som utfører flere beregninger på ett eller flere sett verdier, og som deretter returnerer et enkeltresultat eller flere resultater. Matriseformler er omsluttet av klammeparenteser { }, og angis ved å trykke CTRL+SKIFT+ENTER.) i et område som har henholdsvis samme antall rader og kolonner som kilde området (område: To eller flere celler i et regneark. Cellene i området kan være tilstøtende eller atskilte.) har kolonner og rader. Bruk funksjonen TRANSPONER til å forskyve den loddrette og vannrette retningen til en matrise eller et område i et regneark.Mer informasjon (kilde)