TREND på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon TREND er:

NorskEngelsk
TREND

Beskrivelse

Returnerer verdier langs en lineær trend. Passer inn en rett linje (ved hjelp av minste kvadraters metode) til matrisene kjente_y og kjente_x. Returerer y-verdiene langs linjen for matrisen til nye_x som du angir.Mer informasjon (kilde)