TRIMME på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon TRIMME er:

NorskEngelsk
TRIMME

Beskrivelse

Fjerner alle mellomrom fra tekst, bortsett fra enkle mellomrom mellom ord. Bruk TRIMME når du vil fjerne mellomrom fra tekst som har ulikt antall mellomrom mellom ord, for eksempel i tekst fra et annet program.

 Viktig!   Funksjonen TRIMME er utformet til å trimme det 7-biters ASCII-mellomromstegnet (verdi 32) fra teksten. I Unicode-tegnsettet finnes det et ekstra mellomromstegn kalt et hardt mellomromstegn, som har en desimalverdi på 160. Dette tegnet brukes vanligvis i websider, som HTML-enheten  . Selve TRIMME-funksjonen fjerner ikke dette harde mellomromstegnet. Hvis du vil ha et eksempel på hvordan du trimmer begge mellomromstegn fra tekst, kan du se Fjerne mellomrom og tegn som ikke kan skrives ut, fra tekst.Mer informasjon (kilde)