TRIMMET.GJENNOMSNITT på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon TRIMMET.GJENNOMSNITT er:

NorskEngelsk
TRIMMET.GJENNOMSNITT

Beskrivelse

Returnerer den interne middelverdien til et datasett. TRIMMET.GJENNOMSNITT beregner middelverdien ved å ekskludere en viss prosent av datapunkt fra toppen og bunnen av datasettet. Du kan bruke denne funksjonen i analyser der du ønsker å ekskludere ekstreme verdier.Mer informasjon (kilde)