TTEST på andre språk:

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon TTEST er:

EngelskNorsk
TTEST
TTEST

Syntaks

TTEST(matrise1; matrise2; sider; type)

Syntaksen for funksjonen TTEST har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):

Hvis type er lik Blir denne testen utført
1 Gjennomsnitt for to parvise utvalg
2 To utvalg som antar lik varians (homoskedastisk)
3 To utvalg som antar ulik varians (heteroskedastisk)


Mer informasjon (kilde)