UKEDAG på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon UKEDAG er:

NorskEngelsk
UKEDAG

Beskrivelse

Returnerer ukedagen som svarer til en dato. Ukedagen blir som standard angitt som et heltall i området fra 1 (søndag) til 7 (lørdag).Mer informasjon (kilde)