USANN på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon USANN er:

NorskEngelsk
USANN

Beskrivelse

Returnerer den logiske verdien USANN.Mer informasjon (kilde)