VALUTA på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon VALUTA er:

NorskEngelsk
VALUTA

Beskrivelse

Funksjonen som er beskrevet i dette hjelpeemnet, konverterer tall til tekstformat og bruker et valutasymbol. Navnet på funksjonen (og symbolet den bruker) avhenger av de språklige innstillingene.

Denne funksjonen konverterer tall til tekst med valutaformat, med desimalene rundet av til det antall desimaler du har angitt. Formatet som brukes, er $ # ##0,00_);($ # ##0,00).Mer informasjon (kilde)