VARIANS.S på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon VARIANS.S er:

NorskEngelsk
VARIANS.S

Syntaks

VARIANS.S(tall1; [tall2]; ...)

Syntaksen for VARIANS.S har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)