VARIANSP på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon VARIANSP er:

NorskEngelsk
VARIANSP

Syntaks

VARIANSP(tall1; [tall2]; ...)

Syntaksen for funksjonen VARIANSP har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)