VARIANSPA på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon VARIANSPA er:

NorskEngelsk
VARIANSPA

Beskrivelse

Beregner varians basert på hele populasjonen.Mer informasjon (kilde)