VARIGHET på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon VARIGHET er:

NorskEngelsk
VARIGHET

Beskrivelse

Returnerer Macauley-varigheten for en antatt pariverdi på kr 1000. Varighet blir definert som et vektet gjennomsnitt av nåtidsverdien for kontantstrømmene, og blir brukt som et mål på verdipapirprisens respons på endringer i avkastningen.Mer informasjon (kilde)