VDB på andre språk:

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon VDB er:

EngelskNorsk
VDB
VERDIAVS

Beskrivelse

Returnerer avskrivningen for et aktivum for en angitt periode, medregnet delperioder, ved hjelp av dobbel degressiv avskrivning eller en annen metode du angir. VERDIAVS står for den variable verdiforringelsen.Mer informasjon (kilde)