VERDI på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon VERDI er:

NorskEngelsk
VERDI

Beskrivelse

Konverterer tekst til et tall.Mer informasjon (kilde)